Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

largehamstercollider
21:38
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:38
2071 1ffe
Reposted fromphilipp philipp viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:38
3543 9184
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:38
3669 51cd
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:38
3667 510b 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:38
3805 827f 500
dansing
Reposted frompankamien pankamien
largehamstercollider
21:37
4057 5070 500
Chimero-Hydro-Gęś... a weź spierdalaj, najpodlejsze plugastwo jakie mógł spłodzić ludzki umysł
Reposted fromregcord regcord viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:37
3367 259e 500
Reposted fromteijakool teijakool viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:37
3758 86a7 500
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:36
4819 187f 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:36
3754 21e9
Reposted fromSixtus Sixtus viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:35
3564 c628
Reposted fromTenSigis TenSigis viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:35
4266 5274 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
21:34
5194 ae19 500
Reposted fromboyanachronism boyanachronism viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:33
4540 3653 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:33
banana
Reposted frompankamien pankamien
largehamstercollider
21:33
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:33
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:33
5836 7998 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
largehamstercollider
21:20
7866 245c 500
1.Inni nie rozumieją co do nich mówisz, dlatego wychodzisz na ostentacyjnego dupka który chwali się nowo poznanym słowem.
2.Chociaż wiesz, że inni nie zrozumieją twoich nawiązań, to i tak o nich mówisz.
3.Bardziej przejmujesz się fikcyjnymi postaciami, niż swoimi znajomymi.
4. Nie masz swojego życia i jesteś zależny od jakiegoś autora.
5. Masz paranoję, bo czujesz się oszukany gdy ktoś ma inne spojrzenie na świat niż ty.
6. Robisz nieodpowiedzialne rzeczy i masz pretensje, że ponosisz tego konsekwencje.
7. Których nawet nie potrafisz wymienić.
8. ... bo masz obok siebie dużo papieru i zero kontaktów społecznych.
9. Bo każdy musi tak samo nieracjonalnie na nie reagować.
10. Bo inni mają prawdziwe problemy.
11. Nie możesz wybaczyć swojej matce, że nie rozumie twojego buntu i uważa, że obranie ziemniaków jest ważniejsze niż twoja przeintelektualizowana lektura.
12. Jesteś egocentrycznym narcyzem, który myśli że wszystko musi być po jego myśli. A jak nie, to płacze i biega w kółko jak debil dla atencji.
13. Puszczasz się.
14. Masz przerost ego i szufladkujesz ludzi.
15. Obrażasz inteligencję osób, które w przeciwieństwie do ciebie potrafią docenić inną formę sztuki.
Reposted fromgainaxing gainaxing viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl